Fascination About הגשת תביעה קטנה

‫להבאה בפני ביקורת שיפוטית על מעצרו )‪ ‬ללא קשר לתוצאה המסתברת שלה‪ .( ‬עיכוב מרשים זה‬ ‫בהבאת המוחזק לפני )‪ ‬יש להדגיש‪ ,‬כי המוחזק לא הובא לפני היועץ המיוחד לשר הביטחון‪ ,( ‬אינו יכול‬ ‫להיות מוצדק בשום אופן‪ ,‬בוודאי לא שנה אחרי מתן פסק הדין האמור‪.‬‬

‫יתגורר אך ורק במושב כמהין‪ .‬לא ייצא מן המושב ללא אישור וליווי של איש הקשר‬ ‫של מר יפתח גיל‪.‬‬

‫בשלב זה‪ ,‬הנני מאשרת את צו המשמורת בלא שינויים‪.‬‬

‫בהתחשב במדינה ממנה הגיעה המוחזקת וחוסר האפשרות המעשית להרחקתה למדינת סודן‬ ‫או למדינה שלישית אחרת‪ ,‬ושהייתה במשמורת עם ילדים‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬ברשות המוחזקת תעודת‬ ‫נישואין מסודן‪ .‬אין בידיעת בית הדין האם תעודת נישואין זו הינה אותנטית והאם מר עיסא‬ ‫איברהים מוסא אכן בעלה של המוחזקת‪ ,‬האם שוהה הוא בישראל באופן חוקי אם לאו‪ ,‬ואם‬ ‫כן ‪  – ‬מהן הנסיבות בעניינו‪ .

‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫יציג דרכון תקף או תעודת מעבר תקיפה מטעמו במתקן המשמורת‪.‬‬

‫מזכירות בית הדין תקבע מועד קרוב לפגישה‪ / ‬ראיון עם בעל המשק האמור‪ ,‬בנוכחות ב"כ‬ ‫המוחזק‪.‬‬

‫א‪ .‬המוחזק טוען שהוא סודאני ומוצאו מדארפור‪ .‬לא נטענה כל טענה הסותרת הנחה זו‪ ,‬בין‬

‫נוכח האמור בפסק דין זה הנני סבורה כי יש מקום להורות על שחרורו של המוחזק‬ ‫ממשמורת‪ ,‬בתנאים אותם התווה כב' השופט מודריק בפסק דינו‪ .‬אציין כי לא נטענה לגבי‬ ‫המוחזק )‪ ‬וממילא לא הוכחה‪ ( ‬טענת מסוכנות כלשהי‪.

‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫לא השתכנעתי כי מחמת גילו או מצב בריאותו של המוחזק החזקתו במשמורת עלולה לגרום‬ ‫נזק לבריאותו‪.

‫לא השתכנעתי כי קיימים בנסיבות העניין טעמים הומניטריים מיוחדים המצדיקים את‬ ‫שחרורו בערבות של המוחזק‪.‬‬

‫בית הדין לביקורת משמורת‬ ‫על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי here בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‪.‬‬

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫פרוטוקול מיום‬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *